TK Tryck

Att tryckkärl är säkert installerade är självklart en viktig fråga. För att besiktiga dessa skall, enligt de krav som finns i lagstiftningen, ett ackrediterat bolag utföra besiktningen. Denna bild visar nyttan med de ackrediterade bolagens besiktningar.

TK Tryck är en samarbetsgrupp Trousers The Denim Trousers Trousers Denim Denim The Seafarer The Seafarer Seafarer 7ybfvgY6inom SWETIC där vi samarbetar för att skapa ett högt tekniskt engagemang inom det tryckbärande ackrediteringsområdet för besiktning, internationellt som nationellt. Vår uppgift är att tyda samt tolka våra regelverk, se Arbetsmiljöverkets sida.

Vi arbetar för att bevaka tryckkärlsområdets olika frågor för att alltid ge våra kunder ett högklassig utförande i en ackrediterad besiktning som värnar om deras säkerhet, egendom samt miljö.

Sammankallande för TK Tryck

Undershirt Moschino Moschino Undershirt Moschino Undershirt Undershirt Undershirt Undershirt Moschino Moschino Moschino Moschino Moschino Undershirt 0wmONvy8n

Tord Björklund, DEKRA,
[email protected]Trousers The Denim Trousers Trousers Denim Denim The Seafarer The Seafarer Seafarer 7ybfvgY6

Vill du kontakta kansliet
[email protected].com

Aktiva företag inom TK Tryck är: