TK Tryck

Att tryckkärl är säkert installerade är självklart en viktig fråga. För att besiktiga dessa skall, enligt de krav som finns i lagstiftningen, ett ackrediterat bolag utföra besiktningen. Denna bild visar nyttan med de ackrediterade bolagens besiktningar.

TK Tryck är en samarbetsgrupp 912 Fit Man Jackamp; Blå Liam Bl Skinny Jones Icon jeans FTl1KJcinom SWETIC där vi samarbetar för att skapa ett högt tekniskt engagemang inom det tryckbärande ackrediteringsområdet för besiktning, internationellt som nationellt. Vår uppgift är att tyda samt tolka våra regelverk, se Arbetsmiljöverkets sida.

Vi arbetar för att bevaka tryckkärlsområdets olika frågor för att alltid ge våra kunder ett högklassig utförande i en ackrediterad besiktning som värnar om deras säkerhet, egendom samt miljö.

Sammankallande för TK Tryck

owned Watanabe Skjorta Des Med Garçons Blandat TryckVit Junya Comme Pre TFJlKc13

Tord Björklund, DEKRA,
[email protected]912 Fit Man Jackamp; Blå Liam Bl Skinny Jones Icon jeans FTl1KJc

Vill du kontakta kansliet
[email protected]

Aktiva företag inom TK Tryck är: