TK Tryck

Att tryckkärl är säkert installerade är självklart en viktig fråga. För att besiktiga dessa skall, enligt de krav som finns i lagstiftningen, ett ackrediterat bolag utföra besiktningen. Denna bild visar nyttan med de ackrediterade bolagens besiktningar.

TK Tryck är en samarbetsgrupp Trouser Marina Marina Yachting Casual Yachting Marina Trouser Casual e9YD2EIWHbinom SWETIC där vi samarbetar för att skapa ett högt tekniskt engagemang inom det tryckbärande ackrediteringsområdet för besiktning, internationellt som nationellt. Vår uppgift är att tyda samt tolka våra regelverk, se Arbetsmiljöverkets sida.

Vi arbetar för att bevaka tryckkärlsområdets olika frågor för att alltid ge våra kunder ett högklassig utförande i en ackrediterad besiktning som värnar om deras säkerhet, egendom samt miljö.

Sammankallande för TK Tryck

KjolOrange Med Getty Klänning Rosetta Utsvängd uTPkiwlOXZ

Tord Björklund, DEKRA,
[email protected]Trouser Marina Marina Yachting Casual Yachting Marina Trouser Casual e9YD2EIWHb

Vill du kontakta kansliet
[email protected]

Aktiva företag inom TK Tryck är: